Nieuw Economisch Onderwijs: het vertrekpunt voor de nieuwe economie

Zelf aan de slag met onderwijsvernieuwing

In deze digitale gereedschapskist vind je diverse innovatieve werkvormen en lesmateriaal. Je kunt als docent direct aan de slag met deze tools om het curriculum te vernieuwen. Inzicht in alternatieve modellen helpen je om het gesprek aan te gaan met studenten over grote maatschappelijke vraagstukken en welke rol ons huidige economisch systeem hierin speelt. Deze tools geven niet zozeer antwoorden op de complexe vragen waar we als maatschappij voor staan, maar helpen je om op open wijze deze onderwerpen te bespreken. Zo leid je jouw studenten op tot kritische, weerbare en veerkrachtige economische professionals in een wereld in transitie. Laat je inspireren!

Over de achtergrond van de NEO Toolbox

Een kijkje nemen hoe je de Toolbox kan toepassen?

Een handige introductie nodig? Wij hebben al wat nuttige routes voor je uitgestippeld om je op weg te helpen binnen de toolbox!

Domein

Leerlijn

Vorm

Is goed goed genoeg?

Met deze tool kan je studenten ondersteunen in hun zoektocht naar meer impact maken en…

Hoe weet je of een student een changemaker is?

Met deze tool kan je inzicht krijgen in literatuur over regeneratieve educatie en deze gebruiken…

Ik, nieuwe economie en professionele context

Met deze tool kan je studenten inspireren om te reflecteren op hun rol als economische…

Eigen gedachten over oplossingen op het spel zetten

Met deze tool kan je verschillende omdenktechnieken inzetten om studenten te helpen buiten hun eigen…

Veiligheid in de groep

Met deze tool kan je studenten zelf de regie geven over hun leerproces, aan de…

Omarm de complexiteit van het systeem

Met deze tool kan je zien hoe systeemdenken vertaald wordt in een lesstructuur, zowel…

Werkvormen voor transformerend onderwijs

Met deze tool kan je studenten in hun kracht zetten door een veilige setting…

Juiste leermoment van theorie

Met deze tool kan je studenten theorie bijbrengen door hen te confronteren met situaties die…

De economie centraal! Of toch niet…?

Met deze tool kan je met de student het gesprek aangaan over de (economische) theorie…

Begrip van alternatieve economische modellen op verschillende niveaus

Met deze tool krijg je inzicht in alternatieve economische modellen. Daardoor kun je jouw les…

Systeem (om)denken

Met deze tool kan je het idee van systeemdenken  op verschillende niveaus toepassen. We verwijzen…

Change the system: kennis van transitie

Met deze tool leg je de verbinding tussen maatschappelijke verandering en verandering in organisaties….

Middelen

Met deze tool heb je in een keer toegang tot een grote hoeveelheid bronnen,…

Kies je vertrekpunt

Met deze tool kan je een gerichte keuze maken in het curriculumontwerp. Is je vertrekpunt…

(z)onderz(o)ekerheid

Met deze tool kan je studenten een bewuste keuze meegeven vanuit welk onderzoeksparadigma zij verandering…

Nieuwe modellen voor bredere analyse

Met deze tool kan je aan de slag met concrete modellen die helpen te…

Verandering / innovatie / transitie

Met deze tool kan je aan de slag met vraagstukken over transitie. Sommige organisaties zien…

Rol van de docent

Met deze tool kan je jouw eigen rol als docent evalueren, door uit te gaan…