Vernieuwende perspectieven voor jou en je studenten

Jouw gereedschapskist om direct aan de slag te gaan

Jouw vertrekpunt om vernieuwing te brengen in je les

Met de wens om ons economische systeem te herzien, wordt ook nadrukkelijk opgeroepen ons hoger economisch onderwijs anders in te richten. Traditionele modellen en onderzoeksvaardigheden blijven belangrijk om jonge mensen kritisch te laten kijken naar organisaties, maar een wereld in transitie vraagt veel meer. Bijvoorbeeld om veerkracht, inlevingsvermogen, kritische denkers en een dosis kwetsbaarheid. Misschien wel te beginnen bij de docenten zelf.

Want niet alleen studenten hebben behoefte aan begeleiding. Ook docenten zoeken naar nieuwe manieren en werkvormen om hun studenten mee te nemen in de maatschappelijke, socio-economische en ecologische problematiek. Ervaringsgericht leren wordt gaandeweg net zo belangrijk als kennisoverdracht zelf. Maar waar moet je beginnen? Welke tools zijn er? Welke werkvormen kun je inzetten om met elkaar het gesprek aan te gaan? Durf je jezelf kwetsbaar op te stellen door te stellen dat de toekomst wellicht ook onzeker is vanuit het oogpunt van de economie? Weten we wel waar we naartoe gaan? Hoe koers je jouw studenten vol vertrouwen richting een economische professional die straks een toekomstbestendige economie moeten vormgeven?

Daar heb je tools voor nodig. Praktische tools. Die niet in steen gebeiteld zijn, maar je wel op weg helpen. In deze NEO-toolbox vind je ruim 20 ideeën die je kunt zien als een routekaart naar nieuwe manieren van lesgeven. De routes, noch de uitkomst staan vast. Ze zijn bedoeld als leidraad om je verder op weg te helpen en je rol van docent te bekrachtigen. De nadruk ligt niet zozeer op kennisoverdracht, maar op het stimuleren van een kritische houding en bijbrengen van vaardigheden. Zo kan je voortvarend aan de slag om het hoger economisch onderwijs te vernieuwen. Van binnenuit.

New Economics Lab

De tools zoals gepresenteerd in de NEO-Toolbox zijn voortgekomen uit het New Economics Lab onderzoek van Hogeschool Rotterdam. Tijdens dit tweejarig onderzoeksproject is in kaart gebracht wat er speelt op het gebied van onderwijsvernieuwing, met het oog op Betekeniseconomie. Oftewel, een economie waarin waarden centraal staan en groei en winstmaximalisatie niet (meer) de grootste drijfveren zijn van succes. De bundeling van de vernieuwende projecten zijn bij mekaar gebracht in de NEO-Toolbox. 

Disclaimer: Het streven van deze toolbox is een pluralistische opvatting van economie en economisch onderwijs. Dit betekent dat we een traditioneel economische (neoklassieke) of politiek-economische (neoliberale) opvatting van economie als een waardevol, maar tegelijk eenzijdig beeld van economie zien. Het uitgangspunt van deze toolbox is om te laten zien dat er alternatieve perspectieven mogelijk zijn op economie. Hierbij zullen een veelvoud van verschillende visies op economie getoond worden. Sommigen hiervan zullen mogelijk kunnen over komen als zeer sterk politiek geëngageerd beeld van economie. Twee punten zijn hierbij van belang. Ten eerste is elke economische opvatting op een bepaald niveau gekleurd, bijvoorbeeld in de vraag of de studie van economie gedreven zou moeten zijn door prikkels van individuen of door de (zowel positieve als negatieve) invloed van economie op de samenleving en natuur. Ten tweede wordt er in dit stuk meer aandacht besteed aan modellen, theorieën en didactiek / pedagogiek die proberen om te streven naar een sociaal rechtvaardige en ecologische samenleving, omdat het de opvatting van de auteurs is dat op dit gebied van oudsher minder aandacht is. De nadruk op economie gericht op een sociaal rechtvaardige en ecologische samenleving is ook ingegeven door de vraag vanuit het hoger economisch onderwijs naar materiaal dat past bij “nieuwe waardesystemen en transities”, zoals dat beschreven staat in het vooronderzoek “HEO met regie naar verantwoordelijkheid” van de verkenningscommissie Hoger Onderwijs.