Gelijk aan de slag met jouw keuzevak!

Een keuzevak inrichten over nieuw economisch onderwijs biedt vele mogelijkheden. Dat geldt niet alleen voor het aantal onderwerpen, maar ook voor de vele mogelijke ontwerpkeuzen. Laten we daar dan ook meteen mee van start gaan!

Stap 1: Bepaal de invalshoek voor het keuzevak

De eerste stap om een nieuw keuzevak te maken, is om de invalshoek te bepalen. Er zijn grofweg drie richtingen waaruit je zou kunnen kiezen:

  1. Je laat studenten zich verhouden tot een maatschappelijke uitdaging. Over het belang van studenten uitdagen en hoe je dit het beste kunt doen, lees je in de tool De economie centraal, of toch niet? Hierbij is het belangrijk om studenten zelf het onderwerp te laten kiezen, omdat dit inzicht geeft in de manier waarop zij in de samenleving staan. De tool Ik, nieuwe economie en professionele context vertelt je hier meer over.
  2. Je laat studenten starten vanuit een organisatie die nog niet heel bewust is van haar impact. Dan kan je het beste beginnen bij Kies je vertrekpunt. Deze tool legt uit dat je vanuit drie verschillende optieken kunt beginnen (vanuit het vraagstuk, vanuit de huidige impact van een organisatie of vanuit de purpose waar een organisatie naartoe wilt werken).
  3. Je richt je op bepaalde kwaliteiten die nodig zijn in een nieuwe economie, zoals systeemdenken (zie Systeem (om)denken). Als dit je vertrekpunt is, zoek je een praktijkcasus waar de studenten dit op kunnen toepassen.

Stap 2: Denk na over de manier van onderzoek

Omdat er verschillende manieren bestaan waarop je studenten onderzoek laat doen naar verandering en maatschappelijke uitdagingen (holistisch of analytisch, zoekend naar feiten of naar betekenisverlening over feiten, of zoekend naar oplossingen), is het belangrijk om een keuze te maken die past bij het doel dat je wilt bereiken. In de tool (z)onderz(o)ekerheid lees je meer over deze afweging.

Stap 3: Stel leerdoelen en beoordelingskaders vast

Bepaal wat je zou willen dat studenten leren. Misschien is het goed om de beoordelingskaders die passen bij transformatief en regeneratief leren mee te nemen. Hiervoor kan je terecht bij Hoe weet je of een student een changemaker is?, waar verschillende kwaliteiten worden besproken die passen bij de toekomstige changemaker. Dit helpt je om de – soms wat vage – kwaliteiten die nodig zijn voor een changemaker verder te specificeren.
Hierbij is het van belang dat nadrukkelijk breder wordt gekeken naar het handelen van de student dan puur naar instrumentele kwaliteiten (ben ik effectief en efficiënt?). De tool Ik, nieuwe economie en professionele context vertelt je hier meer over.

Stap 4: Denk na over benodigde kennis en vaardigheden

Als je studenten laat verhouden tot een maatschappelijke uitdaging, kan je het beste de tool Begrip van alternatieve economische modellen op verschillende niveaus ter hand nemen, omdat deze mini-toolbox je naar verschillende werkvormen leidt. Kijk ook bij Middelen. Hier vind je verwijzingen naar een hoop documentaires en documentaire-platformen, waarmee je inspiratie opdoet voor je in te vullen keuzevak.

Wanneer je studenten laat starten vanuit een organisatie kunnen de nieuwe modellen voor bredere analyse helpen om ze een eind op weg te helpen. Ook bepaalde elementen vanuit omarm de complexiteit van het systeem, zoals het Iceberg model, helpen jouw studenten om grip op de situatie te krijgen.

Als je een methode overweegt zoals systeemdenken, biedt de Thinking Tools Studio concrete werkvormen en doelen. Je vindt de competenties die passen bij een systeemdenker, zodat je kunt zien of jouw student ook op weg is om een (nog betere) systeemdenker te worden.

Stap 5: Kijk bij de werkvormen voor inspiratie om studenten zich beter te laten verhouden tot de stof

Bij het werken met documentaires is een kritische houding van studenten belangrijk: daarvoor kan je terecht op de digitale cursus over critical thinking with film die door de Haagse Hogeschool is ontworpen. Zij geven je een aantal handige opzetten en vragen die kunnen helpen om hier meer uit te halen.

In het algemeen is het bij nieuw economisch onderwijs zinvol om na te denken over hoe je studenten zich tot de stof verhouden. De tool over werkvormen helpen daarin door studenten in staat te stellen om zelf te kunnen leren.