Home > Domein > Commerce > Nieuwe modellen voor bredere analyse

Nieuwe modellen voor bredere analyse

Aanvullende modellen die zowel de cultuur intern als de houding extern aan de kaak stellen

, , , , ,

NEO Toolbox

Nieuwe modellen voor bredere analyse

Met deze tool kan je

aan de slag met concrete modellen die helpen te focussen op impact. Middels het impactpad en de challenge mapping template kunnen studenten de organisatie relateren aan haar specifieke opgave. Dit biedt een ander kijkkader rondom culturele volwassenheid van organisaties en de tien principes van betekenisvol ondernemen. Zo kan de student zelfverzekerd het gesprek aan gaan over waarden binnen de organisatie.

Uiteraard is hiermee niet gezegd dat traditionele modellen om de huidige situatie in kaart te brengen niet langer bruikbaar zijn. Procesanalyses en Trendanalyses (in de vorm van DESTEP of PESTLE, etc.) vullen de andere, meer systeemgerichte modellen aan. Een belangrijk principe is hierbij wel dat modellen invullen geen doel op zich is, ook al geeft het een kijkkader mee dat bij definitie een aanscherping is (zie ook Juiste leermoment van theorie). Wat zien we niet wanneer we DESTEP gebruiken in plaats van PESTLE? Of een BMC in plaats van een sociale variant hierop?

Naast het ontdekken van de situatie binnen de organisatie zelf, gaat het hier nadrukkelijk om het in het kaart brengen van het probleem waartoe de organisatie zich wilt verhouden. Zie hiertoe ook het document Impactpad (Avance, Social Enterprise NL & Impact Centre Erasmus, 2020). De minor Sociaal ondernemerschap van de Hogeschool van Amsterdam maakt gebruik van het Impactpad om studenten houvast te geven.

De challenge map helpt met het in kaart brengen van verschillende toekomstige vraagstukken die er in de omgeving aanwezig zijn. Het is handig om als uitgangspunt de organisatie te nemen of de maatschappelijke uitdaging die bij de organisatie past. De belangrijkste factor die hierbij een rol speelt, is de focus van de betreffende cursus. Wanneer deze vooral zich richt op de transitie van de organisatie, geeft focus daarop meer inzicht. Wanneer de cursus vooral gaat over het exploreren van een maatschappelijk probleem waar de organisatie een (kleine) factor is, dan is een focus op de maatschappelijke uitdaging passender.

Het Cultural alignment maturity model helpt studenten bewust worden van organisatiecultuur en op welke lagen binnen de organisatie dit een rol kan spelen. In hoeverre is er sprake van positieve verbondenheid of juist organisatieblindheid (negatief)? Als de organisatie laag scoort, betekent dit niet dat er geen cultuur is. Waar het wel op kan duiden is dat er relatief weinig aandacht besteed is aan de manier waarop cultuur gebruikt wordt in de organisatie. Ook de culture map (Dave Grey & Strategyzer, gebaseerd op Shein) en verschillende beelden van cultuur (Handy, Cameron & Quinn 1990) helpen studenten hierin.

De tien principes van betekenisvol ondernemen bieden een normatief kijkkader om organisaties op te beoordelen. Als kijkkader helpt het om in gesprek te gaan met ondernemers, om hen een spiegel voor te houden en uit te dagen om verdere stappen in de transitie te nemen. Als normatief kader kan het ook gebruikt worden als assessment tool.