Maak een hack!

Neo inbedden in je bestaande curriculum

Met dit deel van de toolbox doorlopen we verschillende stappen van het aanpassen van een bestaand deel van het curriculum. Hier wordt aandacht besteed aan de didactische en pedagogische principes en de persoonlijke leerlijn van de student. Verder worden inhoudelijke pointers gegeven om aan de slag te gaan.

 1. Wanneer je met dit deel van de toolbox aan de slag gaat, is het doel om studenten te leren dat het handelen van een economisch professional meer dan instrumenteel is. Voor meer informatie over de achtergrond, lees Ik, de nieuwe economie en professionele context.
 2. Daarnaast vragen we studenten om zich te verhouden tot hun omgeving vanuit een professionele identiteit. Dit vraagt om een veilige omgeving. Hoe doe je dat? Lees Veiligheid in de groep.
 3. Ook analyseer je specifieke achtergronden van jouw materiaal. Dit kan met behulp van alternatieve economische modellen, waarin een aantal bekende alternatieve modellen benoemd wordt met suggesties voor literatuur.
 4. Zoek je een werkvorm voor De economie centraal, of toch niet?. In de bijlage van deze pagina vind je een werkvorm waarin studenten gevraagd worden toe te werken naar hun eigen utopie, nadat aan hen de principes van verschillende economische denkbeelden is gegeven.
 5. Indien dit vak naast theorie ook verschillende modellen bevat, neem dan een kijkje in de verschillende modellen om de wereld in kaart te brengen op nieuwe modellen voor een bredere analyse. Laat studenten vanuit andere modellen kijken en stel hen de vraag: “Op welke manier beïnvloedt dit jullie oordeel? Wat zegt dat over wat belangrijk is?” Hierin kunnen verschillende liberating structures helpen om de lessen te structureren en studenten zelf aan het denken te zetten.

Neo als onderdeel van een bestaand vak

Maak een hack! Neo inbedden in je bestaande curriculum Met dit deel van de toolbox…

 • Ik, de nieuwe economie en professionele context
 • Veiligheid in de groep
 • Begrip van alternatieve economische modellen op verschillende niveaus
 • De economie centraal, of toch niet?
 • Nieuwe modellen voor een bredere analyse
 • Adaptive Expertise en liberating structures
 • Start route nummer een

  Ontwerp een keuzevak over nieuw economisch onderwijs

  Gelijk aan de slag met jouw keuzevak! Een keuzevak inrichten over nieuw economisch onderwijs biedt…

 • Bepaal de invalshoek (uitdaging, organisatie of methode)
 • Denk na over de manier waarop je studenten wil laten onderzoeken
 • Kies een beoordelingskader dat past
 • Denk na over benodigde kennis en vaardigheden
 • Kijk bij de werkvormen voor inspiratie om studenten zich nog meer te laten verhouden tot de stof
 • Start route nummer een